CONTACT US

QINGDAO HOMY INT'L LOGISTICS CO,LTD,
Headquarters address:Room 1801, seat A, No. 19, No. 19, two road, Zhangzhou, Qingdao 
Route contact:

Day to port: Wang Jinggang
Day base port: Zhou Tao
Korean line: Yang Yaping
Southeast Asia: Wang Peng       
Marketing department: Guo Peng
Customer service department: Leng Xiaojie
Import department: Jiang Xiuyan
Switchboard:

Fax: 66775189    QQ:2853303978    mailbox: alvin@homylogistics.com
Fax: 66775187    QQ:2853303971    mailbox: zt@homylogistics.com
Fax: 66775192    QQ:2853303965    mailbox: lisa@homylogistics.com
Fax: 66775191    QQ:2853303960    mailbox: brent@homylogistics.com
Fax: 66775186    QQ:2853303958    mailbox: ryan@homylogistic.com
Fax: 66775190    QQ:2853303966    mailbox: lene@homylogistics.com
Fax: 80860369    QQ:2853303949    mailbox: homylogistics@163.com
Fax: 66775188